Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę obranych i gotowych warzyw" CPV: 15331000-7 Otwarcie ofert: 31.01.2020r., godz. 11:00   Pliki do pobrania: Pełna wersja Ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę materiałów hydraulicznych" CPV: 39715300-0 Otwarcie ofert: 30.01.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Pełna wersja Ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj" CPV: 71000000-8, 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę słodyczy" CPV: 15842300-5, 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15312300-1, 15820000-2, 15842000-2, 15842220-0 Otwarcie ofert: 10.01.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Informacja z otwarcia of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Rozbudowa budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej WML" CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 39290000-1, 31311000-9, 31342000-5, 45332000-3, 45232140-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Termomodernizacja budynków nr 57 i 58 w oparciu o zaktualizowane   dokumentacje projektowe oraz audyty energetyczne i oświetlenie w formule „zaprojektuj i wykonaj” oraz „ Roboty remontowe w budy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM LOGISTYKI STOSOWANEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM” CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 22.01.2020r. 27.01.2020r., godz. 10:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: „Druk i dostawę 150 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 13.12.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu Infor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego” Otwarcie ofert: 13.01.2020 r.  godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiaja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Stałą konserwacja i naprawa klimatyzatorów typu split i multisplit w budynkach WAT" CPV: 50730000-1 Otwarcie ofert: 18.12.2019r., godz. 11:00 Pliki do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja…