WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

www.wat.edu.pl 

tel. centrala WAT: +48 261 839 000
faks: +48 261 839 901

 

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
NIP: 527-020-63-00
REGON: 012122900

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Wojskowa Akademia Techniczna określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wojskowej Akademii Technicznej lub w centralnym repozytorium udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) przepisy dotyczące centralnego repozytorium wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Akademii poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

/WAT/SkrytkaESP

Aministratorzy strony

Marek Zawada – tel. +48 261 837 994
Robert Drygas – tel. +48 261 839 535

e-mail

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 listopada 2016 09:15 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marca 2017 12:14 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudnia 2017 13:55 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lutego 2018 11:50 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 05 grudnia 2018 15:34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 lutego 2019 14:53 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 kwietnia 2019 15:25 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 kwietnia 2019 08:51 Robert Drygas