Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę nośników danych oraz akcesoriów komputerowych" Otwarcie ofert: 20.04.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia" Otwarcie ofert: 31.03.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/1209…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 350 000 euro na: "Budowę budynku Szkolno-Laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji" CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45310000-3 Otwarcie ofert: 03.03.2020r 13.03.2020 20.03.2020r, godz. 10…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż budynku Tarczowni oraz terenu przy budynku „Śnieżnika” na Strzelnicy nr 1 przy ul. Kocjana 70A” CPV: 71220000-6, 71322000-1, 7124800…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE  OGRODZONYM I NIEOGRODZONYM WAT” CPV:71320000-7, 71323100-9, 45312310-3, 71248000-8 Otwarcie ofert: 24.02.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę mleka i przetworów mlecznych” Otwarcie ofert: 10.03.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługę w zakresie druku i dostawy 160 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 31.01.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Oprogramowanie firmy MathWorks - Licencja Wide-Campus License w wersji Full Suite MAOTS" CPV: 48460000-0 Otwarcie ofert: 05.02.2020r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę słodyczy" CPV: 15842300-5, 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15312300-1, 15820000-2, 15842000-2, 15842220-0 Otwarcie ofert: 10.01.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM LOGISTYKI STOSOWANEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM” CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 27.01.2020r., godz. 10:00 31.01.2020r., god…