Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: Kurs "Prowadzący Strzelanie" dla 12 uczestników       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Klauzula_Rodo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Dostawa akcesoriów laboratoryjnych"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy  …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "System CCTV"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe_uzupełnienie Oferta Klauzula_Rodo Wyjaśnienie nr 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Dostawa suchego lodu  - granulat ø 16"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Dostawa chemii basenowej"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Ubezpieczenie mienia i OC Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie” CPV 66510000-8, 66515000-3,66516000-0 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Dostawa szkła laboratoryjnego"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Dostawa odczynników chemicznych"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Dostawa materacy i ochraniaczy pod materace"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Wykonanie i dostawa łóźek koszarowych pojedynczych z możliwością piętrowania"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy…