Baner BIP

Imię i nazwisko: Tomasz Mazurkiewicz

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja


Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja #1

Recenzja #2

Recenzja #3

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 30 listopada 2021 r. o godz. 10.30 w trybie hybrydowym na platformie MS Teams, z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowań, z zastrzeżeniem, że Doktorant wraz z Promotorem, Przewodniczącym i Sekretarzem Komisji Doktorskiej oraz osobami zainteresowanymi wzięciem udziału w obronie w trybie stacjonarnym podczas obrony będzie przebywał w Sali Konferencyjnej Działu Informatyki WAT, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 października 2021 o godz. 11.05 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 27 października 2021 o godz. 11.06 Robert Drygas