Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 453000000-0 Otwarcie ofert: 15.11.2019r., godz. 10:00…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Szycie i dostawę 80 kompletów umundurowania kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych i flagowych WAT" CPV: 98393000-4 Otwarcie ofert: 29.10.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę przyrządów do badania materiałów budowlanych" CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 21.10.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OKRESOWA KONTROLA, KONSERWACJA I NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH: SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ” CPV: 90915000-4 O…