Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Wykonanie lotów dronem po zadanej trasie z podwieszonym ładunkiem."       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Zestaw imitacji ran - 3 szt."       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach zawartych przez Zamawiającego umów o wykonanie i finansowanie projektów  na rzecz obronności i bezpieczeństwa z Narodowym Centrum…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Kurs instruktora sportu strzeleckiego PZSS i instruktora strzelań bojowych"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Projekt umowy Klauzula RODO Klauzula WAT…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Odbiór, transport, unieszkodliwienie lub utylizacja odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu - 17 02 01 lub 17 09 04) oraz odpadów z tworzyw sztucznych (kod odpadu - 17 02 03)."       Pliki do pobrania:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie  szkoleń podnoszących świadomość z zakresu niepełnosprawności skierowanych do osób decyzyjnych w procesie dostępności uczelni oraz pozostałych pracowników uczestni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: Kurs "Prowadzący Strzelanie" dla 12 uczestników"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Klauzula_Rodo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie  szkoleń podnoszących świadomość z zakresu niepełnosprawności skierowanych do osób decyzyjnych w procesie dostępności uczelni oraz pozostałych pracowników uczest…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: „Świadczenie usług przysięgłego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, w zakresie realizowanych międzynarodowych projektów badawczyc…

Zawiadomienie  do zapytania ofertowego nr 7 na " System CCTV"     Zawiadomienie…