Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

"Dostawę owoców cytrusowych'

CPV: 03222200-5

Otwarcie ofert: 08.09.2020 r., godz. 10:30

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16734/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 sierpnia 2020 o godz. 11.32 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2020 o godz. 12.24 Robert Drygas