Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Wykonanie rozprężalni gazu, wentylacji oraz klimatyzacji w laboratorium badawczym w budynku nr 71 w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Otwarcie ofert: 31.08.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16638/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 sierpnia 2020 o godz. 13.01 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 22 grudnia 2020 o godz. 11.19 Radosław Jankowski