Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawę pieczywa”

CPV: 15811000-6

Otwarcie ofert: 08.09.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16567/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 sierpnia 2020 o godz. 13.07 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 23 grudnia 2020 o godz. 09.16 Justyna Kluza-Kajka