Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawę sprzętu sieciowego i akcesoriów sieciowych”

CPV: 32420000-3, 30237135-4, 30236000-2

Otwarcie ofert: 17.08.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16472/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 sierpnia 2020 o godz. 14.25 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.12 Janusz Skrzyński