Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH"

CPV: 39130000-2

Otwarcie ofert: 02.09.2020 16.09.2020r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/20907

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 31 lipca 2020 o godz. 14.19 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 31 lipca 2020 o godz. 14.19 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 1 września 2020 o godz. 14.23 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.41 Agnieszka Szymaniak