Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę komputerów, laptopów i akcesoriów komputerowych”

CPV: 30211000-1, 30212100-9, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30236000-2, 30237200-1, 30237270-2, 30237280-5, 30237400-3, 31224810-3

Otwarcie ofert: 26.08.2020 10.09.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16169/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 lipca 2020 o godz. 11.27 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 25 sierpnia 2020 o godz. 15.08 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 09.22 Radosław Jankowski