Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawę samochodu osobowego”

CPV: 34100000-8

Otwarcie ofert: 31.07.2020r., godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16156/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 lipca 2020 o godz. 15.21 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 09.14 Radosław Jankowski