Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Modernizację firewall Cisco ASA 5585 do NGFW”

CPV: 32413100-2

Otwarcie ofert: 27.07.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15992/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 lipca 2020 o godz. 11.40 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.13 Janusz Skrzyński