Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawę projektorów i akcesoriów foto”

CPV: 32322000-6, 38653000-7, 38653400-1, 38652100-1

Otwarcie ofert: 27.07.2020r., godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15885/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 lipca 2020 o godz. 10.53 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 08.15 Weronika Popielarczyk