Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

"Dostawa sprzętu analitycznego, multimedialnego, projekcyjnego i urządzeń"

CPV: 30200000-1, 302300000-1, 302313000-0, 32570000-9, 30232130-4, 32000000-3,31200000-8

Otwarcie ofert: 01.07.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15220/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 czerwca 2020 o godz. 11.17 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 08.15 Weronika Popielarczyk