Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn”

CPV: 30211000-1

Otwarcie ofert: 21.07.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15189/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 czerwca 2020 o godz. 14.11 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 08.15 Radosław Jankowski