Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawę mebli warsztatowych”

CPV: 39150000-8

Otwarcie ofert: 30.06.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15164/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 czerwca 2020 o godz. 12.47 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 20 listopada 2020 o godz. 11.43 Teresa Lewczuk