Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa i instalacja zaawansowanego systemu optyczno - pomiarowego”

CPV: 38520000-6

Otwarcie ofert: 29.06.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15146/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 15 czerwca 2020 o godz. 11.18 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 23 grudnia 2020 o godz. 09.15 Justyna Kluza-Kajka