Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

"Dostawę pojazdów silnikowych"

 

Otwarcie ofert: 19.06.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15071/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 czerwca 2020 o godz. 17.29 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.24 Janusz Skrzyński