Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

"Dostawę komputerów, laptopów, monitorów i akcesoriów komputerowych oraz drukarki 3D"

 

Otwarcie ofert: 09.07.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14994/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 czerwca 2020 o godz. 14.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.24 Janusz Skrzyński