Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„MODERNIZACJA MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ INSTRON 8501”

CPV: 38542000-6

Otwarcie ofert: 19.06.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14960/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 czerwca 2020 o godz. 13.14 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.42 Agnieszka Szymaniak