Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Modernizację pomieszczeń dla potrzeb Lokalnego Centrum Nadzoru w budynku nr 100”

Otwarcie ofert: 09.06.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14676/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 maja 2020 o godz. 11.50 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 25 maja 2020 o godz. 11.51 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 22 grudnia 2020 o godz. 11.11 Radosław Jankowski