Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych"

Otwarcie ofert: 24.06.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14643/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 maja 2020 o godz. 14.00 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 07.54 Radosław Jankowski