Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa układu do spektroskopii głębokich stanów energetycznych (DLTS) z przystawką do materiałów wąskoprzerwowych”

CPV: 38400000-9

Otwarcie ofert: 03.06.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14638/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 maja 2020 o godz. 12.24 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 23 grudnia 2020 o godz. 09.14 Justyna Kluza-Kajka