Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45200000-9, 71221000-3, 45231400-9, 45311200-2, 45453000-7

Otwarcie ofert: 10.05.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 kwietnia 2018 o godz. 11.58 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 kwietnia 2018 o godz. 11.59 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 2 maja 2018 o godz. 07.43 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 10 maja 2018 o godz. 14.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 15 maja 2018 o godz. 08.21 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.27 Robert Górecki