Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku szkolno-laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji”

CPV: 71220000-6

Otwarcie ofert: 27.04.2018 godz:10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 kwietnia 2018 o godz. 14.58 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 23 kwietnia 2018 o godz. 11.33 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 24 kwietnia 2018 o godz. 14.54 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 27 kwietnia 2018 o godz. 12.41 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 21 maja 2018 o godz. 14.37 Radosław Jankowski