Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa oprogramowania”

CPV: 48218000-9, 48220000-6, 48510000-6, 48612000-1, 48620000-5, 48700000-5, 48781000-6, 48517000-5, 72500000-0

Otwarcie ofert: 30.01.2018 r.  godz. 11:00

 

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 stycznia 2018 o godz. 15.34 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 18 stycznia 2018 o godz. 15.39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2018 o godz. 09.42 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 30 stycznia 2018 o godz. 12.39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 13 lutego 2018 o godz. 11.51 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2018 o godz. 12.11 Janusz Skrzyński