Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz części i akcesoriów do maszyn biurowych”

CPV: 30124000-4; 301243000-7; 30125110-5; 30125120-8, 30192112-9, 30192113-6, 30192320-0; 30192340-6, 32581200-1

Otwarcie ofert: 27.02.2018 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 stycznia 2018 o godz. 13.20 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 8 lutego 2018 o godz. 11.46 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 27 lutego 2018 o godz. 11.20 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 27 lutego 2018 o godz. 11.21 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 marca 2018 o godz. 11.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.29 Robert Górecki