Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na:

"DOSTAWĘ APARATURY BADAWCZEJ"

CPV 31731100-0; 31710000-6; 32352000-5; 31211110-2; 31430000-9; 31158000-8; 31321210-7; 48217000-2; 38552000-9; 30211500-6; 30231300-0;30213100-6

Otwarcie ofert 24/05/2017r. o godzinie 10:00

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 maja 2017 o godz. 11.35 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 24 maja 2017 o godz. 10.31 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 24 maja 2017 o godz. 10.32 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 5 czerwca 2017 o godz. 13.34 Robert Górecki