Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ RADIA PROGRAMOWALNEGO I ANALIZATORA SYGNAŁÓW”

CPV: 32230000-4; 38434000-6

Otwarcie ofert: 16.05.2017 r. 24.05.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 kwietnia 2017 o godz. 11.49 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 maja 2017 o godz. 14.06 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 12 maja 2017 o godz. 13.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 maja 2017 o godz. 13.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 24 maja 2017 o godz. 12.27 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 czerwca 2017 o godz. 14.00 Janusz Skrzyński