Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 6/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej komp…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 5/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej komp…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 4/2019  Stanowisko – asystent badawczo - dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert - do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kom…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 3/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert - do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 2 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła ich …

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 2/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo - dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert - do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej komp…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka organizacyjna: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko: Starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina naukow…

Numer Konkursu 1/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 24.05.2019 r. Termin składania ofert - do dnia 23.06.2019 r. Uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem formalnym. Komisja oceniła osiągnięcia naukowe i…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 2-WML-ITL-SW-19  Stanowisko - starszy wykładowca Data ogłoszenia konkurs - 25.04.2019 r. Termin składania ofert - do dnia 27.05.2019 r. Uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względ…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 1-WML-ITL-SW-19 1. Stanowisko - starszy wykładowca 2. Data ogłoszenia konkurs - 06.03.2019 r. 3. Termin składania ofert - do dnia 10.04.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względe…

Wydział Mechaniczny Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka organizacyjna: Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Stanowisko: adiunkt, pełen etat. Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna. Data ogłoszenia konkursu: 23-01-…