Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka organizacyjna: Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny, pełen etat. Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna. Data ogłoszenia konkursu: 26-06-…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 15/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 10.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 09.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 3 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła i…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 14/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo - dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 02.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 01.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 9 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 13/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 02.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 01.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 4 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła i…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 12/2019  Stanowisko – asystent badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 02.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 01.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej ko…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 11/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 3 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła i…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 10/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kom…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 9/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 5 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła ic…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 8/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 8 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła ic…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer konkursu 7/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 13.06.2019 r. Termin składania ofert  do dnia 13.07.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 4 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła ich …