Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 3 – IOE – ZTPiT – ASD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Data rozst…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 2 – IOE – ZTO – ASBD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Da…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 1 – IOE – ZTO – ASBD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Da…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 13-WML-ITL-AD-19 Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 19.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 20.01.2020 r. Wyniki konkursu Rektor-Komenda…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 12-WML-KMT-AD-19 Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 19.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 20.01.2020 r. Wyniki konkursu Rekto…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 11.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 10.01.2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2020 r. Ilość ka…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: asystent w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 11.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 10.01.2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2020 r. Ilość kandydatów…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 11-WML-ITU-PU-19 Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczodydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 19.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 20.01.2020 r. Wyniki konkurs…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 10.12.2019 Termin składania ofert do dnia: 09.01.2019 Data rozstrzygnięcia konkursu: 10.01.2019 Ilość kandydatów: …

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 10-WML-ITU-AD-19 Stanowisko:  adiunkt dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 27.11.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 30.12.2019 r. Wyniki konkursu Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej wyraził zgodę na zatrudnienie dr. inż. Sławomira KRZYŻANOWSKIEGO na stanowisku adiunkta dydaktycznego, od 1 luteg…