Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Numer referencyjny 2-WML-ITL-AS-20

Stanowisko:  asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Data ogłoszenia konkursu: 28.07.2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 28.08.2020 r.

Ilość kandydatów: 2

Wyniki konkursu

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej wyraził zgodę na zatrudnienie mgr. inż. Michała Szcześniaka na stanowisku asystenta dydaktycznego, od 1 października 2020 r.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła jej kompletność pod względem formalnym.

Komisja oceniła osiągnięcia kandydatów, stwierdzając że spośród kandydatów większe merytoryczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego spełnia mgr. inż. Michał Szcześniak. Po  przeprowadzeniu podsumowania uzyskanych punktów obu kandydatów Komisja konkursowa zarekomendowała do zatrudnienia mgr. inż. Michała Szcześniaka, który spełnił wszystkie wymagania i oczekiwania zgodnie z ogłoszonym konkursem.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 września 2020 o godz. 11.27 Tomasz Matyjaszkiewicz