Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)


Stanowisko:  profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia konkursu: 14.07.2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 04.09.2020 r.

Ilość kandydatów: 1

Wyniki konkursu

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej wyraził zgodę na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Adama KAWALCA na stanowisku profesora badawczodydaktycznego, od 1 października 2020 r.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem formalnym.

Komisja oceniła osiągnięcia kandydata, stwierdzając jego merytoryczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. Po przeprowadzeniu podsumowania uzyskanych punktów Komisja konkursowa
zarekomendowała do zatrudnienia prof. dr hab. inż. Adama KAWALCA, który spełnił wszystkie wymagania i oczekiwania zgodnie z ogłoszonym konkursem.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 września 2020 o godz. 11.23 Tomasz Matyjaszkiewicz