Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)


Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2020 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 21 sierpnia 2020 r.

Ilość kandydatów: 2

Wyniki konkursu

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, na podstawie sprawozdania komisji konkursowej, złożył wniosek o zatrudnienie mgr. inż. Janusza Kluczyńskiego. JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, rozpatrując przedmiotowy wniosek, wyraził zgodę na zatrudnienie mgr. inż. Janusza Kluczyńskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Oferty zostały złożone w wymaganym terminie. Komisja konkursowa stwierdziła formalną kompletność  dokumentów jednego kandydata i brak kompletności dokumentów oraz wymaganego wykształcenia drugiego kandydata. Komisja oceniała aplikację mgr. inż. Janusza Kluczyńskiego, spełniającą warunki konkursu. W związku z tym, że kandydat spełnił wszystkie wymagania ogłoszonego konkursu komisja zarekomendowała zatrudnienie mgr. inż. Janusza Kluczyńskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 września 2020 o godz. 08.10 Robert Drygas