Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)


Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Data ogłoszenia konkursu: 16 lipca 2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 17 sierpnia 2020 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 18 sierpnia 2020 r.

Ilość kandydatów: 1

Wyniki konkursu

Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Elektroniki WAT, Decyzją nr 88/WEL/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w procesie nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w WEL, w dniu 18 sierpnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie dr. inż. Adama SŁOWIKA na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosił się jeden kandydat w osobie: dr inż. Adam SŁOWIK.

Komisja Konkursowa zapoznała się z dokumentacją przedłożoną przez kandydata oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdziła ich kompletność pod względem formalnym. Komisja wysoko oceniła osiągnięcia badawcze i dydaktyczne kandydata dr. inż. Adama SŁOWIKA, stwierdzając jego merytoryczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Konkursowa zarekomendowała kandydaturę dr. inż. Adama SŁOWIKA do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydat spełnił wszystkie wymagania i oczekiwania zgodnie z ogłoszonym konkursem.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 września 2020 o godz. 11.51 Robert Drygas