Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Stanowisko:  adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, pełen etat.

Data ogłoszenia konkursu: 18-06-2020 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 07-08-2020 r.

Ilość kandydatów: 1 (jeden).

Wyniki konkursu

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, na podstawie sprawozdania komisji konkursowej, złożył wniosek o zatrudnienie dr. inż. Jarosława Kończaka. JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, rozpatrując przedmiotowy wniosek, wyraził zgodę na zatrudnienie dr. inż. Jarosława Kończaka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosił się jeden kandydat: dr inż. Jarosław Kończak. Oferta została złożona w wymaganym terminie. Komisja konkursowa stwierdziła formalną kompletność złożonych dokumentów. Komisja oceniła złożoną ofertę. W związku z tym, że kandydat spełnił wszystkie wymagania ogłoszonego konkursu komisja zarekomendowała zatrudnienie dr. inż. Jarosława Kończaka. na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 sierpnia 2020 o godz. 15.58 Tomasz Matyjaszkiewicz