Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Park Techniki Wojskowej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Robotnik wysoko wykwalifikowany – mechanik-spawacz

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO: 20 września 2021 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: października 2021 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • znajomość specyfiki wykonywanych prac ślusarsko- blacharskich;
 • znajomość budowy i obsługi urządzeń służących do spawania i prac ślusarsko-blacharskich;
 • właściwe i zgodne z przepisami podejmowanie decyzji co do wyboru metody spawania;
 • przechowywanie materiałów i gazów technicznych w sposób zgodny z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego;
 • pomoc w zakresie rozbrajania i uzbrajania pojazdów do napraw blacharskich spawalniczych;
 • znajomość podstawowej wiedzę z zakresu budowy typowych pojazdów mechanicznych.

Wymagania od kandydatów:

 • ważne uprawnienia do spawania i cięcia gazowego, MMA, MIG/MAG mile widziane TIG;
 • wykształcenie min. zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat;
 • samodzielność, sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm).

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 20 września 2021 r.:

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna): budynek 60. pom. 50
 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 346, 887 831 736.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor-Komendant WAT.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 września 2021 o godz. 11.25 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 września 2021 o godz. 12.48 Robert Drygas