Baner BIP

Miejsce pracy: Dział Finansowy Wojskowej Akademii Technicznej

Miasto: Warszawa

STANOWISKO: Specjalista ds. Rozrachunków z Dostawcami

TERMIN SKŁADANIA OFERT OD: 13.05.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIEOD: 01.06.2021 r.

 

Przewidywany zakres obowiązków :  

 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Rejestrowanie faktur.
 • Opracowywanie wyciągów bankowych.
 • Kontrola formalno-rachunkowa dowodów rozliczeniowych.
 • Przygotowanie dokumentów finansowych do archiwum.
 • Kompletowanie wyciągów bankowych.
 • Sprawdzanie i uzgadnianie otrzymanych od dostawców potwierdzeń sald.

Wymagania od kandydatów:

 • Wykształcenia kierunkowego (Finanse i Rachunkowość, Ekonomia), wyższe,
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, sumienność, skrupulatność,
 • odpowiedzialność, samodzielność,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w sektorze szkolnictwa wyższego,
 • znajomość programu Egeria,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (cv), ze zdjęciem
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumenty prosimy składać:

 • drogą elektroniczną:
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Dział Finansowy

00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmie Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 maja 2021 o godz. 12.29 Tomasz Matyjaszkiewicz