Baner BIP

INSTYTUCJA: Sekcja Usług Informatycznych, Dział Informatyki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista/starszy specjalista

WYKSZTAŁCENIE: wyższe

DATA OGŁOSZENIA: 11 stycznia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24 stycznia 2021 r.

LICZBA ETATÓW: 1

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;
 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe w kierunku Informatyka;
 • min. 3 lat stażu pracy;
 • znajomość środowisk bazodanowych;
 • znajomość środowisk systemów operacyjnych, w tym wirtualizacji i konteneryzacji.

Główne zadania na stanowisku:

 • utrzymanie i administrowanie podległymi systemami centralnymi od strony technologicznej;
 • wsparcie użytkowników administrowanych systemów;
 • integracja rozproszonych systemów informatycznych;
 • udział w utrzymaniu i rozwoju systemów informatycznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • pracę w zgranym zespole, w renomowanej instytucji akademickiej;
 • oferta szkoleniowa dostosowana do obowiązków stanowiska pracy;
 • benefity socjalne (w tym dofinansowanie wypoczynku, karta MultiSport, pożyczki na cele mieszkaniowe, ubezpieczenia grupowe), szeroką ofertę kulturalno-oświatową;
 • możliwość rozwijania zainteresowań i kariery, w tym kontynuowania kształcenia w ramach oferty programowej Wojskowej Akademii Technicznej na studiach magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV);
 • ewentualne osiągnięcia zawodowe (rekomendacje).

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24 stycznia 2021 r. na adres email:

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Dział Informatyki 261 837 320.

Rozstrzygniecie nastąpi w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną usunięte.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 stycznia 2021 o godz. 12.09 Robert Drygas