Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowiska:

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności teletechnicznej i telekomunikacyjnej

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych

Wymagania pożądane od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie;
 • posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa budowlanego;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej.

Wymagania mile widziane:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Norm i przepisów branżowych;
 • znajomość programów do kosztorysowania, NORMA, lub inne programy do kosztorysowania.

Główne zadania na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • przygotowanie założeń projektowych, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB na potrzeby WAT;
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich;
 • udział w opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych planowanych dokumentacji technicznych i robót budowlanych;
 • udział w opracowaniu elaboratów rozliczeniowych zakończonych robót;
 • przygotowanie korespondencji z wykonawcami w zakresie realizowanych umów na roboty;
 • udział w pracach komisji przetargowej i wizjach lokalnych;
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych dotyczących realizacji robót danej specjalności.

Dodatkowe informacje pod tel.: 261 837 131 lub email: ;

                                                    261 839 260 lub email:

Klauzula informacyjna

Brak informacji o zmianach