Drukuj

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zespół Analiz i Ekspertyz, pion Prorektora ds. rozwoju WAT

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: główny specjalista

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.03.2021 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

Wymagania od kandydatów:

Dodatkowymi atutami będą:

Zgłoszenie winno zawierać:

Dokumenty należy składać w terminie do 31.01.2021 r.:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 782, 885 680 353

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 stycznia 2021 o godz. 15.05 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 8 stycznia 2021 o godz. 11.30 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 10 stycznia 2021 o godz. 16.49 Tomasz Matyjaszkiewicz