Drukuj

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Rachunkowości Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Starszy referent ds. księgowości

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.08.2020 r.

LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.09.2020 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

Wymagania od kandydatów:

Dodatkowymi atutami będą:

Zgłoszenie winno zawierać:

Dokumenty należy składać w terminie do 14.08.2020 r.:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 462

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 sierpnia 2020 o godz. 15.17 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 6 sierpnia 2020 o godz. 15.19 Tomasz Matyjaszkiewicz