Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Centrum Certyfikacji Jakości, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista ds. certyfikacji

WYMIAR ETATU: pełny/okres próbny trzymiesięczny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maja 2024 r.

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15 czerwca 2024 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowiska

Przewidywany zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentów certyfikacyjnych;
 • weryfikacja i ocena kompetencji audytorów;
 • przygotowanie projektu dokumentów certyfikacyjnych i weryfikacyjnych;
 • uzupełnianie baz danych oraz zarządzanie nimi;
 • prowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących systemów zarządzania;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie systemów zarządzania i realizowanych procesów;
 • udział w doskonaleniu systemu zarządzania.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z systemami zarządzania;
 • umiejętność pracy z normami (tj. QMS, AQAP, ISMS, EMS, HSMS), ich wykorzystania w codziennej pracy;
 • znajomość normy ISO/IEC 17021-1 oraz wymagań akredytacyjnych (IAF, PCA);
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe jako audytor w zakresie systemów zarządzania (tj. QMS, AQAP, ISMS, EMS, HSMS);
 • umiejętność i organizacja pracy własnej;
 • dobra znajomość systemu Office, w szczególności Word i Excel;
 • dokładność, sumienność i terminowość;
 • prawo jazdy kat. B.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.),
 • klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o pracę w WAT.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 maja 2024 r.:

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna): ul. Kaliskiego 2 b. 135 pok. 3.34;
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 510 058 959.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 maja 2024 o godz. 09.13 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 13 maja 2024 o godz. 09.14 Robert Drygas