Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Biblioteka Główna, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: bibliotekarz

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO: 10 grudnia 2023 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowiska

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 stycznia 2024 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • bieżąca ewidencja, opracowanie formalne i rzeczowe nabytków bibliotecznych;
 • wprowadzanie retrospektywne i korekta istniejących opisów katalogowych;
 • wycofywanie rekordów z katalogu Aleph i wykreślanie egz. z inwentarzy bibliotecznych wg protokołów ubytkowania;
 • współpraca w ustalaniu bieżących i perspektywicznych potrzeb Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie gromadzenia zbiorów tradycyjnych.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego;
 • znajomość przepisów katalogowania;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w bibliotece;
 • kreatywność;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • znajomość podstaw programu Aleph.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 10 grudnia 2023 r.

 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 209

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji wymagań na stanowisku, w szczególności umiejętności językowych i doświadczenia udziału w programach stypendialnych.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 listopada 2023 o godz. 12.20 Robert Drygas