Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Biblioteka Główna, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 czerwca 2023 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowiska

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 lipca 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • tworzenie i obróbka materiałów graficznych i filmowych na potrzeby promocji usług bibliotecznych;
 • obsługa graficzna i fotograficzna wydarzeń bibliotecznych;
 • obsługa graficzna mediów społecznościowych i innych internetowych kanałów informacyjnych;
 • kreowanie graficznego wizerunku biblioteki (plakaty, foldery, ulotki, wydruki wielkoformatowe);
 • redakcja i korekta oraz adjustacja tekstów;
 • umiejętność realizacji procesu publikacji od zaplanowania do przygotowania wydruku.

Wymagania od kandydatów:

 • wiedza z zakresu grafiki komputerowej;
 • znajomość oprogramowania Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro;
 • umiejętność budowania precyzyjnego i zrozumiałego przekazu;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy grafika komputerowego;
 • znajomość procesu wydawniczego i niezbędnych wymogów technicznych.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 czerwca 2023 r.

 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 209

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji wymagań na stanowisku, w szczególności umiejętności językowych i doświadczenia udziału w programach stypendialnych.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 maja 2023 o godz. 09.02 Robert Drygas