Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do czasu rozstrzygnięcia

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowiska

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: zaraz

Przewidywany zakres obowiązków:

 • obsługa gości zgodnie ze standardami i procedurami Restauracji;
 • przygotowywanie Sali konsumenckiej i zapewnianie estetyki obsługi;
 • dbałość o powierzony sprzęt, mienie oraz czystość na stanowisku pracy;
 • zamawianie i pobieranie dań z kuchni;
 • sprzedaż zamówionych potraw i towarów handlowych;
 • znajomość obsługi terminala gastronomicznego i kasy fiskalnej;
 • odpowiedzialność za rzetelne rejestrowanie sprzedaży;
 • rozliczenie gotówki na podstawie stosownych raportów kasowych;
 • odpowiedzialność za stan kasy zgodny z raportem kasowym.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych;
 • doświadczenie w zakresie obsługi klienta.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzurą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r. , poz. 1320, z późn. zm.).

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać:

 • osobiście (recepcja Domu Asystenta, ul. Kaliskiego 9, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne);
 • poczta elektroniczną: z dopiskiem nazwy stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 83 94 18

Pliki przesyłane poczta elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenie rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wybranej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 marca 2023 o godz. 10.28 Robert Drygas